پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> گیرا
گیرا

guira-01-a

​گیرا​، دختر، متولد 1392/02/15، عقیم

این ​دختر​ جوان، زمانیکه توله کوچکی بود به وفا آمد، او بسیار شیرین و دوست داشتنی است. ​ تردید نکنید که گیرایی نگاه نافذش شما را در چنگال اسیر خواهد کرد.​
​گیرا​، این دختر زیبا، بسیار آرام، باهوش و باوقار است. او از نوازش گرفتن لذت میبرد و او نیز شما را میبوسد.

guira-03

او با کودکان، بزرگترها و حیوانات دیگر مهربان است و از درگیری پرهیز میکند.

guira-02

گیرا​، چشم براه خانواده مهربانی است که او را درآغوش گیرد وبا خود به خانه برد.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit