پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> شب‌بو
شب‌بو

shabbou1

شب‌بو

دختر، متولد 1390، عقیم

چنانچه خواستید گلی زیبا از گلستان سرزمین وفا بچینید، شب بو را انتخاب کنید.

رنگ سیاه و سپیدی که بر تن پوش او به زیبایی در هم آمیخته، شکوهش را دوچندان کرده است.

shabbou2

شب بو، بسیار مهربان، باهوش و بازیگوش است. او از نوازش گرفتن لذت فراوان میبرد و در این حین با مهربانی شما را میبوسد.

شب بو در برابر همه مهربانی های شما قدرشناس و بسیار وفاداراست.

shabbou3

او با کودکان، بزرگترها و سگهای دیگر مهربان و از درگیری بیزار است.

شب بو چشم براه خانواده مهربانی است که او را درآغوش بگیرد و با خود به خانه برد.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit