پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> پوستین
پوستین

poustin1-a

پوستین

دختر، متولد 1389، عقیم.

این دختر زیبا، یکی از مهربانترین و داناترین سگهای وفاست.

ادبش که با وقاری چشمگیر همراه است او را بسیار شگفت انگیز کرده است.

poustin2

پوستین، بسیار مهربان، باهوش و آرام است. او از نوازش گرفتن لذت میبرد و به شما آرامشی که در وجودش وجود دارد را هدیه میدهد.

او با کودکان، بزرگترها و سگهای دیگر مهربان است و از درگیری پرهیز میکند.

پوستین چشم براه خانواده ایست که او را درآغوش گیرد و با خود به خانه برد.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit