پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> پنجه
پنجه

panjeh 1

دختر، نژاد بوردرکولی میکس، متولد نیمه اول مرداد ماه 1391،عقیم

این دختر زیبا، وقتی توله کوچکی بود به پناهگاه سپرده شد، پنجه دختر باهوش و مهربانی است.

پنجه های او به قدری مرتب و پاکیزه است که گویی ناخن هایش را هم اکنون، با دقت سوهان کشیده است.

او بسیار با ادب و حرف گوش کن است و از درگیری با سگها بیزار و عاشق نوازش گرفتن است. او با کودکان، بزرگترها و دیگر حیوانات بسیار مهربان است.

ویژگی این سگ با هوش، زیبایی، مهربانی و بازیگوشی است.

panjeh 2

پنجه، چشم به راه خانواده مهربانی است که او را درآغوش گرفته و با خود به خانه برد.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit