پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> توفان
توفان

toofan01

توفان، یک پدیده آسمانی پسر، متولد نیمه اول فروردین ماه سال 1391، عقیم، نژاد: هیلر میکس  Heeler Mix

 این پسر زیبا به همراه پنج برادر و یک خواهرش در یکی از روزهای فروردین ماه، وقتی فقط چند روز از تولدشان میگذشت، از مادر جدا شده و به پناهگاه سپرده شدند. توفان، بسیاربا وفا، باهوش، بازیگوش، کنجکاو و مهربان است.

toofan02

با بچه ها، حیوانات دیگر، سگها و آدمها، مهربان است. سرعت زیادش در دویدن ستودنی است. مشخصه این پسرباهوش، زیبایی غیر قابل انکار، گوشهای تیز و زیبا ، اندام منحصر به فرد و چابکی بی حد و حصر میباشد.

toofan03

توفان، چشم براه خانواده مهربانیست که او را درآغوش گرفته و با خود به خانه ببرد.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit