آخرین اخبار >> گزارش روز جهانی عقیم سازی
گزارش روز جهانی عقیم سازی

aghimsazi- 93.12.5 1-r 

سه شنبه ۵ اسفند، مصادف با روز جهانی عقیم سازی، برنامه عقیم سازی با قیمت مناسبتر در کلینیک دامپزشکی آبان توسط آقای دکتر عابدی انجام گرفت. در این روز شلوغ و پر کار تعداد ۴۴ مورد عقیم شدند. ۱۹ گربه و ۲۵ سگ، و البته ماده ها تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده بودند. آقای دکتر و کادر جراحی و کلینیک آبان، خسته نباشید.

aghimsazi-93.12.5 2-r

 
FacebookMySpaceTwitterReddit