آخرین اخبار >> روز جهانی حیوانات 1393
روز جهانی حیوانات 1393

wad2014

نخستین روزهای اکتبر همه به یادبود و آگاهی‌ رسانی نسبت به حیوانات اختصاص یافته اند. اول اکتبر روز جهانی‌ گیاهخواری، دوم اکتبر روز جهانی‌ حیوانات مزرعه، و چهارم اکتبر روز جهانی‌ حیوانات است
چهارم اکتبر در سال ۱۹۳۱ توسط اکولوژیست‌های ایتالیایی پایه گذاری شد. انتخاب این روز تصادفی‌ نبود و همزمانی آن با روز روزه قدیس حامی‌ حیوانات؛ سنت فرانسیس اسیسی، موجب این انتخاب بود
برای بزرگداشت این روز‌ها کار‌های زیادی می‌‌شود انجام داد: می‌‌شود روز جهانی‌ گیاهخواری و روز جهانی‌ حیوانات مزرعه به حرمت میلیون‌ها حیوان بی‌گناهی که زندگی‌ کوتاه و سراسر رنجشان سرانجام در محل وحشتناکی به نام " سلاخ خانه " به پایان می‌‌رسد گوشت نخورد...می‌ شود به پناهگاه‌ها پول و غذا هدیه کرد...می‌ شود سگ همسایه را که همیشه با طنابی به میله‌ها
بسته است به یک راه پیمایی طولانی و یا بازی و جست و خیز در حیاط میهمان کرد...، و ...شما در این روز چه می‌‌کنید؟

 
FacebookMySpaceTwitterReddit