آخرین اخبار >> پاتریس
پاتریس

باسلام

از وقتی پاتریس برگشته هرروز بعداز ظهر میرم توی لونه اش برای پانسمان که این کار معمولا حدود نیمساعت تا سه ربع طول میکشه ودر این کار اکبر (کارگر جدید )وگاه دوستان  دیگه به کمک میان روزای اول پاتریس خان زیاد عکس العمل نشون نمیدادو راحت اجازه میداد که هر کاری میخواهیم باهاش بکنیم ولی امروز وقتی شروع کردم دستشو توی آب استریل ولرم ماساز بدم خیلی جالب بود که برای اولین بار عکس العمل نشون داد و فهموند که از ماساژ دستش توی آب کمی درد داره وحتی یکبار بلند شد که فرار کنه وباوجود اینکه از درداومدنش ناراحت شدم ولی از اینکه میدیدم هر چهار دست وپاش به کار افتادن وحس خودشو نشون میده بی نهایت خوشحال شدم وامیدوارم از هفته آینده بتونم فیزیوتراپی رو براش شروع کنم ودر ضمن هم اتاقیش پاتریسیا خانم هم که روزای اول غمگین بود وبه سختی میگذاشت بهش نزدیک بشیم  تامنو پشت در می بینه خوشحال میشه و میخواد باهام بازی کنه واونم کم کم داره برای عمل آماده میشه .بازم روزی هزار بار مرسی دکتر عابدی.

لیدااثنی عشری

patris_update2

 
FacebookMySpaceTwitterReddit