آخرین اخبار >> پاتریس
پاتریس

پاتریس دیروز بعد ازدوماه درمان وعمل جراحی چهار دست وپا که توسط دکتر عابدی انجام شد به پناهگاه برگشت در این دوماه پاتریس در کلینیک دامپزشکی سعادت آباد بستری وتحت مراقبت جدی پرسنل مهربان کلینیک بود پاتریس دوسال پیش بوسیله تفنگ از ناحیه آرنج آسیب دیده واستخوان بازو بکلی خردشده وبه همان شکل جوش خورده وساچمه ها در تمام بازو پخش شده بود ودست دیگرش بدلیل سنگینی وزن دچار آرتروز وهردو پا نیز به شدت آسیب دیده بود. در فروردین ماه  امسال علی رغم ریسک زیاد که درمانش داشت آقای دکتر عابدی تقبل کردند که اورا عمل جراحی  کنند وپاتریس در چند مرحله مورد عمل قرار گرفت .در حال حاضر وضع عمومیش بدنیست وبه دستور دکتربرای ادامه درمان به پناهگاه منتقل شده به دلیل عمل های سنگین روی چهار دست وپا هنوز قادر به راه رفتن نیست وبعداز درمان کامل والتیام زخم ها مورد فیزیوتراپی قرار میگیرد و به توصیه دکتر عابدی ابتدا فیزیو تراپی او با استخر شروع خواهد شد . پاتریس در لانه ای در کنار یک سگ ماده بنام پاتریسیا بستریست  که وضعیت مشابه اورادارد ودست راستش با ساچمه های تفنگ بشدت آسیب دیده پاتریسیا برای معاینه نزد دکتر عابدی فرستاده شده ولی هنوزاز نظر جسمی آمادگی عمل شدن ندارد وبه پناهگاه برگشته تا برای عمل آماده شود .این لانه بطور مرتب ضدعفونی میشود وهردوتحت مراقبت شدید هستند.

با تشکر از آقای دکتر عابدی که همیشه ودر همه حال بی دریغ به درمان حیوانات حتی در بدترین شرایط پرداخته اند وعمل چهار دست وپای پاتریس ازاین موارد است وهمچنین تشکر از پرسنل دلسوز کلینیک سعادت آباد که در این مدت مراقبت از اورا به عهده گرفته وتمام تلاش خودرادر این راه بکار برده اند.

به امید روزی که حیوانات که مخلوقات خداوند هستند از گزند گلوله وآزار ماانسانها در امان باشند.

 

1

2

attheshelter1

attheshelter2

 

 

 
FacebookMySpaceTwitterReddit