آخرین اخبار >> قدردانی از خانواده وفا
قدردانی از خانواده وفا

بگذارید سال نو را با قدردانی‌ آغاز کنیم. قدردانی‌ از خانواده بزرگ وفا. قدردانی‌ از دوستانی که با کمک مالی‌ ما را در پیشبرد این جنبش مهربانانه ، یاری دادند و در حد استطاعتشان وفا را در تامین نیازهای مالیش همراهی کردند. قدردانی‌ از مدیران، مسٔولان ساماندهی، مالی‌ ، واگذاری، وب سایت، فیسبوک،و...که با تلاشی خستگی‌ ناپذیر اداره و انجام کارهای این سازمان را به عهده دارند و علیرغم داشتن خانواده و کار دائم، وفا و مسائل مربوط به آن را اولویت کار خود قرار داده اند.

volunteers

قدردانی‌ از داوطلبان فداکاری که هر یک در زمینه‌ای وفا را یاری میدهند: یکی‌ در کارهای گرافیکی کمک می‌کند، دیگری کار ترجمه را به عهده می‌گیرد، آن دیگری گزارش و عکس تهیه می‌کند، خانواده‌هایی‌ که نگهداری موقت از توله‌ها و حیوانات مریض را بر عهده میگیرند، گروهی که با کمک هم نمایشگاه، بازار، و...خیریه ترتیب میدهند، دوستی‌ که برای سگ‌های مسافر خروجی می‌گیرد و آنکه او را با مهربانی تا کنار هواپیما بدرقه می‌کند، نازنینی که به تن‌ یکی‌ از ساکنان وفا برس میزند و در نظافت کمک می‌کند، آن که نان و سبزی میخرد، و دو کارگر افغانی که رنج دوری از خانه و خانواده را تنها به امید آنکه سفره آنها هرگز بدون نان نماند کار نظافت و نگهبانی آنجا را بر عهده دارند...وفا با همه اینها معنی پیدا می‌کند و کار هرکس در جای خودش پر اهمیت و لازم است. ما افتخار می‌کنیم که دوستانی چون شما داریم و امیدواریم در سال نو، با همکاری هم بتوانیم به اهدافی‌ بزرگتر دست یابیم و تغییری بنیادین در پیشبرد جنبش حمایت از حیوانات داشته باشیم. لطفا با پیوستن به خانواده بزرگ وفا این سازمان را یاری کنید تا بتواند به حیوانات ستمدیده بیشتری کمک کند.

سپاس و ارج بیکران بر تمامی شما خوبان.

فاطمه معتمدی.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit