آخرین اخبار >> عمل پاتریس
عمل پاتریس

patrice1

دوستانی که در دو سال گذشته به پناهگاه وفا آمده اند کم و بیش با پاتریس آشنا هستند ،سگ سیاه نر بزرگی که حدودا تا دو سال پیش در خانه ای در مهرشهر زندگی می کرده وبه دلیلی که برای ما مشخص نیست دچار آسیب دیدگی شدید دست چپ شده و علاوه بر شکستگی زخمهای عمیقی نیز روی دستش بوجود امده بود پاتریس پس از آن به پناهگاه وفا منتقل شد دوره درمان بسیار طولانی بود ،زخمها بهبود نسبی یافتند و بعدا مشخص شد که دست راست و یکی از پاهایش نیز گرفتار آسیب دیدگی شدید است پاتریس در قفس بزرگی روی پتوی مخصوص خودش می خوابید و با اینکه در همیشه باز است بندرت از لانه خارج میشدو فقط وقتی که بچه ها برای نظافت لانه میرفتند گرچه با بی میلی ولی به هر حال بیرون می آمد . برای غذا خوردن هم یا غذای اورا داخل لانه می گذاشتند و یا غلام اورا بغل گرفته و بیرون میبرد وکمکش میکرد تا غذا بخورد به هر حال درنتیجه رادیوگرافیهای اخیر آقای دکتر عابدی قبول کردند که علی رغم اینکه پروسه عمل بسیار سخت و طولانی خواهد بود این کار را برای وی انجام دهند در نتیجه امروز یکشنبه 12 اردیبهشت پاتریس توسط آقاکرم به کلینیک دامپزشکی منتقل شد و رادیوگرافیهای لازم انجام شده و فعلا برای مدتی در این کلینیک بستری خواهد بود تا بعد از عمل وضعیت او مشخص شود .

patrice5

patrice6

 
FacebookMySpaceTwitterReddit