کمک به ما >> حساب بانکی در ایران
حساب بانکی در ایران

شماره حساب ما در ایران:

نام صاحبان حساب: خانمها فرح آذری و زهره روح الامینی

بانک پارسیان، شعبه ظفر، کد شعبه 1026

حساب بانکی‌:

800-1245899-7

کارت شتاب:

6221-0610-6689-8331

لطفا پس از واریز وجه شماره رسید را  از طریق  فرستادن پیام کوتاه به خانم فرح آذری به شماره

+98 912 389 6827

اعلام فرمائید تا امکان تشکر و پیگیری بانکی‌ میسر شود

باتشکر.